Программасы "К оммуникатив технология нигезендә рус телле балаларга татар теле һәм әдәбияты укыту программасы"страница1/18
Дата19.11.2017
Размер1,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Аңлатма язуы .

Татар теленнән 8 нче сыйныфы өчен эш программасы “Коммуникатив технология нигезендә рус телле балаларга татар теле һәм әдәбияты укыту программасы”на таянып төзелде. Рус телле балаларга татар теле һәм әдәбияты укыту программасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган. (Коммуникатив технология нигезендә рус телле балаларга татар теле һәм әдәбият укыту программасы (1-11 нче сыйныфлар) Р.З. Хәйдәрова, Р.Л. Малафеева, 2010).Р.З.Хайдарованың рус телле балаларга татар теле һәм әдәбияты укыту программасы буенча 7 нче сыйныфта татар теле һәм әдәбиятына 170 сәгать каралган. Морд –Кармалка төп (гомуми) белем бирү мәктәбенең 2012-2013 уку елы планында 7 сыйныфта татар теленә атнага 3 сәгать -105 дәрес, татар әдәбиятына 2 сәгать -70 дәрес исәпләнә. Р.З.Хайдарова программасындагы 170 сәгатьне татар теленә 100 сәгать, татар әдәбиятына 70 сәгать итеп бүлдем. Мәктәп Уставы һәм мәктәпнең еллык уку графигы буенча 7 нче сыйныфта 35 уку атнасы. Шунлыктан мин татар теленә 5 сәгать өстәдем Сәгатьләр күләме таблицада күрсәтелгән.
Бүлекләр исеме

Сәгатьләр күләме
Программа бунча

Өстәл-гән сәг. саныУку планы буенча

факт

Барысы

100

+5

105

105

1

Яхшы уку җиңелме?

1818

2

Мин һәм минем яшьтәшләрем.

1212

3

Безнең ял

1414

4

Өлкәннәр һәм без

1212

5

Дүрт аяклы дусларыбыз

99

6

Әдәбият – сәнгать дөньясында

1414

7

Без Татарстанда яшибез

1212

8

Юл йөрү кагыйдәләре

9

+5
14
Барысы

100

+5
105

:

Өстәмә әдәбият:1.. “Мәгариф” журналлары, 2011-2012г.

2.видео-диск “Күңелле татар теле” ( Хайдарова Р.З, Ахметзянова Г.М, Мухаметдинов Р.М, 2010г)

3.Контроль тестлар һәм текстлар (Р.Нигматуллина, 2006г.)

4. Гомуми урта белем бирү мәктәпләренең 7нче сыйныфында укучы рус телле балаларга татар теленнән контроль эшләр,Яр.Чаллы,2010,Р.З.Хайдарова.

Эш программасының эчтәлеге

7нче сыйныфындагы рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты : хәл фигыль, исем фигыль, сыйфат фигыль темалары буенча системалы фәнни белем бирү, татар телендә аралашу ихтыяҗын арттыру.

Бу максатларга ирешер өчен, түбәндәге бурычлар тора:


 1. дөрес язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен булдыру;

 2. татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләрен һәм үзенчәлекле тел күренешләрен гамәли үзләштерү.

 3. кисәкчә һәм теркәгечләрне сөйләмдә дөрес куллануга ирешү.

Программаның төп эчтәлеге:


1

Яхшы уку җиңелме?

18

2

Мин һәм минем яшьтәшләрем.

12

3

Безнең ял

14

4

Өлкәннәр һәм без

12

5

Дүрт аяклы дусларыбыз

9

6

Әдәбият – сәнгать дөньясында

14

7

Без Татарстанда яшибез

12

8

Юл йөрү кагыйдәләре

14
Барысы

105

Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр 1. Хәл фигыльнең 4 нче формасы (-ганчы/-гәнче, -канчы/-кәнче); -ып, -еп,-п; -гач-гәч/-кач-кәч формаларын сөйләмдә куллану.

 2. Исем фигыль формасын аера белү.

 3. Кушма, парлы, тезмә исемнәрне сөйләмдә куллану.

 4. Сыйфат фигыльнең хәзерге һәм үткән заман формаларын аера белү һәм куллану.

 5. Рәвеш төркемчәләрен өйләмдә куллану.

 6. Синоним һәм антоним сүзләрне сөйләмдә куллану.

 7. Тезүче (һәм, да-да, әмма, яки) һәм ияртүче (әгәр, шуңа күрә) теркәгечләрне сөйләмдә куллана белү.

 8. Тәрҗемә аша кисәкчәләрнең семантик мәгънәләрен белү ( да, дә, та, тә; гына/генә, иң, бит, инде).

 9. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләү.

 10. Җыючы (һәм, да-да, та-та, ни...ни), каршы куючы (ләкин, ә, әмма), бүлүче (я, яки) теркәгечләре белән җөмләләр төзи белү.

Программа һәм дәреслекләр авторлары:

1.Коммуникатив технология нигезендә рус телле балаларга татар теле һәм әдәбияты укыту программасы (1-11нче сыйныфлар).

Татарстан республикасы “Мәгариф” нәшрияты һәм фән министрлыгы Р.З.Хәйдәрова, Р.Л Малафеева,2010

2. Татар теле. Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 7 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан “Мәгариф” нәшрияты 2006.

Тикшерү характерындагы язма эшләрнең саны:

1.Контроль эшләр – 5 ( үткән бүлекләр буенча укытучы үзе төзегән тестлар формасында)

2.Мөстәкыйль эшләр – 7 (дәреслек, “Үз – үзегезне тикшерегез” биремнәрен үтәү)Тематик планда дәрес типларының исемнәре кыскартылып күрсәтелде:

ЛКФ - лексик күнекмәләр формалаштыру

ЛКК - лексик күнекмәләр камилләштерү

ГКФ - грамматик күнекмәләр формалаштыру

ГКК - грамматик күнекмәләр камилләштерү

ЛГКК - лексик-грамматик күнекмәләр камилләштерү

Д/с - диалогик сөйләм

М/с - монологик сөйләм.

Татар теле дәресләре оештыру өчен тематик план 8 сыйныфҮткәрү

вакыты


Тема


Дәрес

тибы


Укучыларның эшчәнлек төре

Көтелгән нәтиҗәләр

Контроль,

искәртмә


План

Факт


1.Күп укыган-күп белер. (18 сәг)

1

1.09
Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре.

Д/с

Кабатлау дәресе

Теркәгечләрне җөмләләрдә дөрес куллана белү.
2-3

4.09

6.09

“Каюм Насыйри” тек-стындагы лексик-грам-матик материал.

Сүзләрнең антоним һәм синоним парларын табу.ГКК

Җөмләләр төзү

Күнегүләр эш- ләүХәл фигыльнең ясалышын искә төшерү, сөйләмдә куллана белү
4

8.09
“Әбугалисина “ текстындагы лексик-грамматик материал.

ГКК

Кагыйдәне искә төшерү.Күнегүләр эшләү

Җөмләләне дәвам итә белү.
5

11.09
Хәл фигыльнең 4 формасы (ганчы,гәнче, канчы, кәнче).

ЛКФ

Күнегүләр эшләү

Исемнәргә аф-фиксларны дөрес ялгану тәртибен белергә.
6

13.09
Фигыльнең -ып,-еп,-п; -гач,-гәч, -кач,-кәч формалары

Белем тик-шерү

Күнегүләр эшләү-не дәвам итү.

Исемнәргә аф-фиксларны дөрес ялгану тәртибен белергә.
7

15.09
Кушма фигыль.

ЛКФ

Дәреслек, сүзлек белән эш. Рәвеш-не аера белү.

Орфоэпик күнегүләрне куллана белү
8

18.09
1.К.Насыйри “Әбугалисина” әсәрен-дәге (2 өлеш) лексик-грамматик материал.

ЛГКК

Дәреслек, сүзлек белән эш, нәтиҗә ясау

Сорауларга җавап бирә белү.

9

20.09
Кереш контроль эш № 1 (7 нчы сыйныфта үткәннәрне кабатлау)

ЛГКК

Кабатлау дәресе Күнегү эшләү

Грамматик күнек-мәләре эшләү

Тест формасында

10


22.09

Хаталар өстендә эш

Сүзтезмәләрдән җөмлә-ләр төзүЛГКК

Дәреслек, сүзлек белән эш

Шуларның бе-рсе,китапның берсе төзелмәлә-рен куллану.
11

25.09

2.К.Насыйри “Әбугали-сина” әсәрендәге (2 өлеш) лексик-грамматик материал.Киңәш бирү репликалары.Киңәш бирә белү.
12

27.09
Билгесез үткән заман хикәя фигыль.

ГКК

Фигыльнең бил-геле һәм билгесез үткән заманнарын искә төшерү

Билгеле һәм бил-гесез үткән заман хикәя фигыль-ләрне танып бе-лергә өйрәтү
13

29.09
Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.

ГКК

Билгесез үткән заман хикәя фи-гыльнең зат-сан белән төрләнешен өйрәнү.

Билгесез үткән заман хикәя фи-гыльләрне зат-сан белән төрләндерә белү.
14

2.10
Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фигыль.

ГКК

Җөмләләргә со-раулар куярга өйрәнү.

Фигыльләрнең заман формала-рын билгеләү.
15


4.10

Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.
Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фи-гыльләрне зат-сан белән төрлән-дерү.

Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фи-гыльләрне зат-сан белән төрләндерә белү.
16

6.10
Шарт фигыль.
Шарт фигыль кагыйдәсен аңла-ту. Күнегүләр эшләү.

Шарт фигылне дөрес тәрҗемә итүгә ирешү.
17

9.10
Шарт фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.
Шарт фигыльнең зат-сан белән төр-ләнешен өйрәнү.

Шарт фигыльнең зат-сан белән төр-ләнешен истә калдыру.

Мөстәкыйль эш дәреслек 39-40 б

18

11.10
Икән, әле сүзләре белән җөмләләр төзү.

ЛКФ д/м сөйләм

-Икән, әле сүзләре ярдәмендә җөмлә-ләр төзү

Икән,әле сүзләрен куллана белүгә ирешү2.Мин һәм минем яшьтәшләрем ( 12 сәг)
19

13.10
1.“Өлгерәм әле...” хикәясендәге (дәвамы) лексик-грамматик материал.

ГКФ

ГКК


Диалогларга тө-шеп калган репли-каларны кую, сөй-ләшергә өйрәнү.

Яңа лексиканы диалогларда кул-лана белү.
20

21


16.10

18.10

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.

Ия белән хәбәр арасында сызык кую.Тикшерү

Җөмләләрнең иясен һәм хәбәрен билгеләү. Ия белән хәбәр ара-сында сызык ку-ярга өйрәнү.

Сүзләрнең дөрес язылышын үзләш.Ия белән хәбәр арасында сызык куя белү.
22

20.10
Сыйфат фигыльнең барлык һәм юклык формасы.

ЛКФ

Сыйфат фигыль-ләр белән таны-шу.

Сыйфат фигыль-ләрне тәрҗемә итә белү.
23

23.10
Боерык фигыльләрнең 3 затта төрләнеше.

ГКФ

Кагыйдә аңлату. Текстан боерык фигыльләрне табу

Кагыйдәне белү. Дәреслек һәм сүз-лек белән эшли белү
24

25.10
Хикәя фигыльнең тәмамланмаган үткән заман, күптән үткән заман, кабатлаулы үт-кән заман формалары.
Тәрҗемә эше.Диа-логларга төшеп калган реплика-ларны куярга өй-рәнү.

Диалогларга төшеп калган репликаларны куя белү, сөйләшү
25

27.10
Хәзерге заман хикәя фигыль +башлады төзелмәсе.

ГКФ

Кагыйдәне аңла-ту. Күнегүләр язу

Кагыйдәне белү. Җөмләләрдән фигыльләрне таба белү
26

30.10
Контроль эш № 2

“Мин һәм минем яшьтәшләрем” бүлеге буенчаБелем тик-шерү
Гамматик күнек-мәләр булдыру

Тест формасында

27


1.11

Хаталар өстендә эш. Теләк белдерү формала-ры.

ГКК

Дәреслек белән эш. Күнегүләр язу

Биремнәрне дөрес эшләү
28

3.11
“Болын патшасы” әсәрендәге лексик-грамматик материал.
Сорауларга дөрес җавап бирү.

Яңа лексиканы диалогларда кул-лана белү.
29“Болын патшасы” әсәре эчтәлеге буенча диалог-лар төзү.

Д.с

Диалоглар төзү.

Яңа лексиканы диалогларда кул-лана белү.
30

13.11
Бәйлек һәм бәйлек сүзләр (аша,ян,ас,өс...)

ЛГКК

Күегүләр язу.

Бәйлекләрне һәм бәйлек сүзләрне җөмләләрдә та-барга һәм бәйлек-ләр белән җөмлә-ләрне төзи белү

Мөстәкыйль эш Дәреслек 65-66 б
3.Безнең ял (14сәг)

31

15.11
Билгеләү, билгесезлек, юклык, күрсәтү, тар-тым алмашлыклары.

ЛГКК

Грамматиканы искә төшерү

Сүзләрнең дөрес язылышын үзләш-терү
32

17.11
Җөмләләрне тулыланды-рып язу,сорау җөмләләр төзү.


ГКФ

Күнегүләр язу.

Күнегүләрдә бирелгән бирем-нәрне дөрес эш-ләү
33

20.11
Хәл фигыльнең юклык формасы.

ЛКФ

Хәл фигыльнең юклык формасын җөмләләрдә кулланырга өйрәнү.

Хәл фигыльнең юклык формасын аера белү.
34

22.11
Исем фигыль форма-сын аера белү.

ГКК

Исем фигыльләр-нең барлык-юклык форма-сында килешләр белән төрләнешен өйрәнү.

Исем фигыльләр-нең барлык-юк-лык формасында килешләр белән төрләнешен истә калдыру.
35

24.11
Хәзерге заман хикәя фигыльнең төрләнеше.
Хәзерге заман хикәя фигыльнең төрләнешен искә төшерү.

Хәзерге заман хикәя фигыльнең төрләнешен истә калдыру.
36

27.11
Булып эшлим... төзел-мәсе.
Кагыйдәне аң-лату,күнегүләр язу.

Бирелгән төзел-мәне җөмләләрдә дөрес куллана белү
37

29.11
-ча,-чә кушымчалы сүз-ләр.

ГКФ

Кагыйдәне аң-лату,күнегүләр язу

Сүзләрне җөмлә-ләрдә дөрес куллану.
38

1.12
“Безнең йөрт малайлары ” шигырендәге лексик-грамматик материал.


ГКК

Сорауларга җавап бирергә,сүзлек белән эшләргә.

Яңа лексиканы куллану.
39

4.12.
-лык,-лек кушымчалы сүзләр.

ЛКФ

Кагыйдәне аң-лату,күнегүләр язу

Сүзләрне җөмлә-ләрдә дөрес кул-лану.
40

6.12
“Ялгыш адым” шигерен-дәге лексик-грамматик материал.

д/м сөйләм

Үз фикереңне белдерә белү.

“Юл кагыйдәлә-ре” темасына сөйләшә белү.
41

8.12
Белән, өчен, саен,кадәр бәйлекләре.
Белән, өчен, са-ен,кадәр бәйлек-ләренең кулланы-шын өйрәнү.

Белән, өчен, саен,кадәр бәйлекләрен сөйләмдә куллана белү.
42

11.12
Сыйфат+исем конструк-цияләре.

ГКФ

Грамматиканы искә төшерү

Сүзтезмәләр төзи белү.
43

13.12
“Әнфисә кемгә елмая? ” хикәясендәге лексик-грамматик материал
Исемнәрдә сый-фатларны та-бу,ясалышын аң-латырга өйрәнү.

Исемнәрдә сый-фатларны таба белү,ясалышын аңлату.
44

15.12
Кешенең уңай һәм тискәре сыйфатлары турында сөйләшү.

д\м с\м

Күнегүләр эшләү.

Сүзләрдән җөм-ләләр төзү.

Мөстәкыйль эш дәреслек 83б4. Өлкәннәр һәм без (12сәг)

45

18.12
Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүе.

ГКФ

Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүен искә төшерү.

Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләндерә белү.
46

20.12
Контроль эш №3

“Безнең ял” бүлеге буен-ча.Белем тик-шерү
Грамматик күнек-мәләр эшләү

Тест формасында

47

22.12
Схемалар буенча диалоглар төзү.

д/м сөйләм

Дәреслек һәм сүзлек белән эш

Укучыларның бәйләнешле сөй-ләм телен үстерү
48

25.12
“Ф.Яруллин” текстын-дагы лексик-грамматик материал.
Саннарны искә төшерү.

Җөмләләрне дәвам итә белү.
49

50


27.12

29.12

Фразеологик берәм-лекләре.

Фразеологизмнарны куллану.ГКК

Дәреслек белән эш. Күнегүләр язу.

Сүзләрнең дөрес язылышын үзләш-терү
51

12.01
Боерык фигыльләрдән хәл фигыль формаларын ясау.
Боерык фигыль-ләрдән хәл фи-гыль формаларын ясарга өйрәнү.

Боерык фигыль-ләрдән хәл фи-гыль формаларын ясау.
52

15.01
Хикәя, сорау, боеру җөмләләр.
Грамматиканы өскә төшерү

Җөмләләр төзү, иярчен кисәкләр-не атау.
53

17.01
“Җилкәннәр җилдә сынала “ текстындагы лексик-грамматик материал

ЛКФ

Дәреслек белән эш. Күнегүләр язү.

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр-не билгеләү,баш һәм иярчен кисәк-ләрен атау.
54

19.01
Ситуацияләр буенча диалоглар төзү,сөйләшү.

ГКФ

Мөстәкыйль эшли белү

Ситуацияләр буенча диалоглар төзи белү.
55

22.01
Гади җөмлә төрләре.
Бер составлы җөмләләрне аеру.

Фигыль җөмлә төрләрен атау.
56

24.01
Билгеле үтәүчеле, бил-гесез үтәүчеле,гомуми үтәүчеле, үтәүчесез җөм-ләләр.
Дәреслек белән эш. Күнегүләр язү.

Җөмлә төрләрен аера белү.

Дәреслек 102-103 б5.Дүрт аяклы дусларыбыз (9сәг)

57

26.01
-лы,-ле,-сыз,-сез кушымчалары белән сыйфатлар ясау.

ЛГКК д/м сөйләм

Текст белән эш

Сүзләрне урынлы кулланып җөмлә-ләр төзү.
58

29.01
Изафә бәйләнеше.

ГКК

Сүзтезмәләр яса-лышын аңлату.

Сүзтезмәләр белән җөмләләр төзү.
59

31.01
Рәвеш төркемчәләрен сөйләмдә куллану.

Д/м сөйләм

Текст һәм сүзлек белән эш

Җөмләләрдән рәвешләрне табу.
60

2.02
“Өзелгән чәчәкләр” хикясе(1 бүлек) өстендә эш.

ЛКК

Табышмаклар чишү

Сорауларга җавап бирү
61

62


5.02

7.02

1.“Өзелгән чәчәкләр” хикясендәге (2 бүлек) лексик-грамматик материал.

2.Ничек? Нинди? сораулары.Д/М сөйләм

Сүзләрдән җөмләләр төзү

Укучыларның бәйләнешле сөйләм телен үстерү.

Сорауларга җавап бирә белү.


63

9.02
Җөмләләрне киңәйтеп язу.

д\м с

Ярата иде, ала иде төзелмәләрен кулланырга өйрәтү.

Дөрес эшләү күнекмәләрен тикшерү
64

12.02
-лык,-лек,-чы,-че, -даш.-дәш,-таш,-тәш,-лы,-ле,-сыз,-сез кушымчалы сүзләрне җөмләләр төзүдә куллану.

д\м с

Сүзләргә тиешле кушымчаларны ялгап, җөмләләр төзү.

Сүзләрнең дөрес язылышын истә калдыру
65

14.02
Сыйфат фигыльләрне җөмләләрдә куллану.

ЛКК

Хикәя фигыль-ләрне сыйфат фигыльләргә әй-ләндереп , яңа җөмләләр төзү.

Сыйфат фигыль-ләрне таба белү.

Дәреслек 123-124 б6. Әдәбият – сәнгать дөньясында (14сәг)

66

16.02
Сыйфат фигыльнең төр-ле заман формаларын җөмләләрдә куллану.

Д/м сөйләм

Сыйфат фигыль-нең заман форма-ларын өйрәнү.

Сыйфат фигыль-нең заман форм-аларын аера белү.
67

68


19.02

21.02

1.“Җиңәсем килде” хикәясендәге лексик-грамматик материал.

2.Фразеологик берәм-лекләре.ГКФ

ГКК


Җөмләләр төзү. Күнегүләр язу.

Фразеологик берәмлекләрен тәрҗемә итү.Яңа лексиканы урынлы куллана белү.

Фразеологик берәмлекләрен куллана белү.


69

23.02
Инфинитив+кирәк(кирәк түгел), тиеш (тиеш түгел),ярый (ярамый) төзелмәләре.

Д/м сөйләм

Җөмләләр төзү. Күнегүләр язу.

Бирелгән сүзләр-дән җөмләләр тө-зеп язу
70

26.02
Икән ( ярдәмчел фигыль) сүзенең кулланышы.

ЛГКК

д/м сөйләмҖөмләләр төзү. Күнегүләр язу.

Фикерне дөрес һәм төгәл итеп әйтә белү күнек-мәләрен булдыру
71

28.02
“Алдакчы Наиль” хикәясендәге лексик-грамматик материал.

Д/м сөйләм

Текст өстендә эш

Диалоглар төзү.
72

2.03
Тамыр,ясалма исемнәр.

ГКК

Бирелгән сүзләр-дән җөмләләр тө-зеп язу

Яңа лексиканы сөйләмдә куллана белү.
73

5.03
Теләк фигыль (-ыйм,-им,-ыйк,-ик)

ГКК

Теләк фигыль кагыйдәсен искә төшерү. Күнегүләр язу

Теләк фигыль-ләрне танып белү, дөрес куллану һәм рус теленә тәрҗе-мә итү күнекмә-ләрен булдыру
74

7.03
“Бәхет кайда була?” шигырендәге лекси к-грамматик материал.
Сүзләрне хатасыз язу

Бирелгән төзел-мәләрне сөйләмдә куллана белү
75

9.03
Бәйлек сүзләрне җөмләләрдә куллану.
Бәйлек сүзләрне табу, сораулар кую,килешен билгеләү.

Бәйлек сүзләрне сөйләмдә куллана белү.
76

12.03
Фигыль төрләрен кабатлау.

Д/м сөйләм

Бирелгән җөм-ләләрдән текст төзү һәм шул текст белән эшләү

Җөмләләр төзү эшен активлаш-тыру, аларны рус теленә тәрҗемә итү үзенчәлек-ләрен гамәли үзләштерү
77

14.03
Контроль эш № 4

. “Әдәбият – сәнгать дөньясында”, “Дүрт аяклы дусларыбыз” бүлекләре буенча.
Тест формасында

78

16.03
Хаталар өстендә эш

“Бер хәзинә” хикәясен-дәге лексик-грамматик материал.ГКК

Кагыйдәне искә төшерү. Күнегүләр эшләү

Сүз ясагыч ку-шымчалардан яңа сүзләрне ясый бе-лү
79

19.03
Сүзтезмәләрне тәрҗемә итү, җөмләләр төзү.

ЛКФ

Күнегүләр язу

Сүзләрнең тәрҗе-мәсен белү.

Дәреслек 142-143 б7.Без Татарстанда яшибез (12сәг)

80

2.04
“Хезмәткә-хөрмәт” текстындагы лексик-грамматик материал
Чыгыш килешен сораучы бәйлеге (соң) турында төшенчә.

Соң бәйлеген дөрес куллану.
81

4.04
Сан төркемнәрен кабатлау.”Онытма син!” шигырендәге лексика.

ЛКФ

Текст һәм сүзлек белән эш. Күнегүләр язу.

Сан төркемнәрен искә төшерү һәм җөмләләрдә кул-лана белү
82

6.04
Килеш кушымчалары.

ЛГКК

д/м с


Күнегүләр язу

Килеш кушымча-ларын дөрес куя белү.
83

9.04
“Идел суы ага торыр...” текстындагы лексик-грамматик материал.

Үз фикереңне әйтергә өйрәнү.

Яңа лексиканы кулланып, җөмләләр төзү.
84

11.04
Харис Якупов иҗаты

ЛГКК

Текст өстендә эш

Сыйфатларны һәм саннарны искә төшерү һәм сөй-ләмдә куллана белү
85

13.04
Тамыр.

ЛКК

Күнегүләр эшләү

Сүзләрне рус теленә тәрҗемә итә белү.
86

16.04
Алмашлык.

ГКК

Алмашлыклар белән танышу.

Алмашлыкларны дөрес тәрҗемә итү.
87

18.04
Билгесезлек алмашлык-лары.

ЛГКК

Сүзләрне хатасыз язу

Сүзләрнең дөрес язылышын истә калдыру
88

20.04
Билгеләү алмашлык-лары.

ЛКФ

ГКК


д/м с

Алмашлыклар белән танышу.

Алмашлыкларны дөрес тәрҗемә итү.
89

23.04
Барлык,барысы,бөтен алмашлыкларының кулланышы.

ЛГК

Күнегүләр язу

Җөмләләр төзү.
90

25.04
Үз символлары, үз гербы төзелмәләре.

ЛГКК

д/м с


Күнегүләр язу

Фикерне дөрес һәм төгәл итеп әйтә белү күнек-мәләрен булдыру
91

27.04
“Туган җирем –Татар-стан” текстындагы лексик-грамматик материал .

ЛГКК

Мөстәкыйль эшли белү

Укучыларның бәйләнешле сөй-ләм телен үстерү

Дәреслек 163-164 б8.Юл йөрү кагыйдәләре (14сәг)

92

30.04
Музей сүзен килешләр белән төрләндерү, җөмләләр төзү.

ЛГКК

Текст өстендә эш. Күнегүләр язу.

Килеш кушымча-ларын билгеләү.
93

2.05
Билгесез үткән заман хикәя фигыль.-ган,-гән,-кан,-кән кушымчалары-ның ялгану үзенчәлеге.
Сүзлек белән эшләү.

Тәрҗемә итү кү-некмәләрен булдыру.
94

4.05
Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше.
Тартымлы исем-нәрне килеш төр-ләндерү.

Тәрҗемә итү кү-некмәләрен булдыру.
95

7.05
Җөмләләрдән сыйфат-ларны табу, дәрәҗәләрен билгеләү.

ЛГКК

Күнегүләр язу. Җөмләләр төзү.

Тәрҗемә итү кү-некмәләрен бул-дыру.
96

9.05
“Асрарга бала бирәм ” ясәрендәге лексик-грамматик материал

ЛКФ

д/м сөйләмТекст һәм сүзлек белән эш. Күнегүләр язу.

Тәрҗемә итү кү-некмәләрен булдыру.
97

11.05
Кушма , парлы, тезмә исемнәр.

ГКК

Таблица тутыру.

Кушма , парлы, тезмә исемнәрне истә калдыру.
98

14.05
“Су анасы” хикәясендәге лексик-грамматик материал

ЛГКК

Текст һәм сүзлек белән эш. Күнегүләр язу

Сүзләрнең синонимнарын, антонимнарын табарга һәм рус теленә тәрҗемә итәргә өйрәтү
99

16.05
Исем фигыльләр белән җөмләләр төзү.

ЛГКК

Күнегүләр язу

Кагыйдәләрне кабатлау
100

18.05
Сүзләргә аффикслар ялгану тәртибе.
Кагыйдәне искә төшерү. Күнегү-ләр эшләү

Сүзләргә аффиксларны ялгый белү.
101

21.05
Контроль эш № 5. “Без Татарстанда яшибез” циклы буенча.
Белемнәрне тикшерү
Тест формасында

102

23.05
Хаталар өстендә эш.

Схемалар буенча диалог-лар төзү.ЛГКК

Сүзләрне хатасыз язу

Сүзләрнең дөрес язылышын истә калдыру
103

25.05
Аналитик фигыльләр (килеп җитте,укып бетерде).

ЛГКК

Күнегүләр эшләү

Аналитик фи-гыльләрне тәрҗе-мә итә белү
104

28.05
Ымлыклар.
Ымлыклар белән җөмләләр төзү.

Ымлыкларны куллана белү.
105

30.05
Кабатлау, йомгаклау

ЛГКК

Күнегүләр язу

Кагыйдәләрне куллана белүПоделитесь с Вашими друзьями:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница